Over Wulder

We waren klaar voor 2.0 & 2020 en toen was er COVID-19...

adres GalerieWulder


OVER WULDER

GALERIE WULDER

Watte ?

Galerie Wulder is een sociaal-culturele trefplek van ontmoetingen en kleine alternatieven, waar mensen samenkomen om zich op één of andere manier in te zetten voor onze maatschappij en zo actief burgerschap te praktiseren.


Onze ankers voor talenten zijn:


  • GOESTING
  • DIVERSITEIT
  • COMMUNITY ART
  • INNOVATIE EN CREATIVITEIT
  • LOKALE ALTERNATIEVEN
  • SOCIALE ENGAGEMENTEN
  • DUURZAME ONTMOETINGENDe BASStaBAR blijft gesloten tot de regering het licht op groen zet voor de Horeca!

Ook voor onze andere activiteiten wachten we op meer nieuws en groen licht!

Wat is een coöperatieve vennootschap?

Waarom koos Galerie Wulder voor deze organisatievorm?

Het coöperatieve gedachtegoed rust op drie fundamenten. Je vindt ze ook terug in de definitie van een coöperatie volgens de Internationale Coöperatieve Alliantie, de overkoepelende internationale organisatie van de coöperatieve beweging:


Een coöperatie is "... een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren" (ICA-definitie).


Deze drie kerngedachtes weerspiegelen de fundamentele waarden van de coöperatieve beweging: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken, formuleerde de Internationale Coöperatieve Alliantie zeven coöperatieve principes (de 7 ICA-principes).


Bij coöperatief ondernemen draait het om samen ondernemen, samen verantwoordelijkheid nemen en samen de meerwaarde delen. Het coöperatieve gedachtegoed rust op drie fundamenten:


  • Samen ondernemen. De coöperatie vertrekt vanuit een gemeenschappelijke behoefte en het verlangen van mensen om via samen te ondernemen te komen tot de invulling ervan.
  • Eigenaarschap. De coöperatie kent geen puur winstbejag bij haar leden, die samen eigenaar zijn van hun coöperatie. Met andere woorden, een coöperaties streeft niet naar winstmaximalisatie maar naar doelmaximalisatie.
  • Autonomie en zeggenschap. De coöperatie is autonoom en het beheer van de coöperatie gebeurt op een democratische manier.Een vennootschap met sociaal oogmerk start je in de eerste plaats omdat je een maatschappelijk doel wil bereiken via een economische activiteit, waarbij je tegelijk geen of slechts een beperkte verrijking van de vennoten nastreeft.


Van voor de oprichting vonden de bezieler en de oprichtende vennoten het belangrijk om een oganisatievorm te kiezen die helemaal past binnen de missie en visie van Galerie Wulder. We willen op een ondernemende manier verbindeningen leggen. We willen SAMEN onze trefplek vorm geven. We willen een bottom-up en peer-to-peer organisatie zijn die via autonome werkgroepen onze trefplek vorm geeft. Ieders talent is even belangrijk! Vennoten met meer aandelen hebben ook slechts 1 stem. Dus of je nu 1000 aandelen hebt, of slechts eentje, je bent evenveel waard! Bovendien zijn al onze vennoten goud waard!

 


Daarbij vinden we het hebben van een vaste stek, een vereiste om coöperanten te overtuigen om te investeren in Galerie Wulder. Wij hebben het ideale pand, een waardevol gebouw in het centrum van de stad, met 3 verdiepingen en een zolder, een historisch koetshuis van 1853 in onze achtertuin van 500m2. 

Galerie Wulder biedt ruimte aan verenigingen en burgers om samen creatieve alternatieven uit te bouwen voor onze stad.

Een fictieve vrijdagmiddag in

We starten onze virtuele droomreis door dit pand aan de zwarte dubbele deur die staat wagenwijd open. Binnen heerst er een aangename drukte.  Op verschillende tafeltjes van deze gezellig ingerichte trefplek, ligt een 'Wordelieèst va Sinnekloas', naast het boekje ‘Gratis geluk om te geven en te ontvangen’ van Anke Van Eeckeren. Ieveranst weerklinkt een gidderas (of twee, drei).  Ze genieten van nen gratis mocktail ontvangen via hun Oh-kaart. Elke dag is er een lekker bordje zoet of een origineel hartig bordje te verkrijgen.  Verder is de Galerie  gespecialiseerd in zeer lekkere non-alcoholische drankjes.  Alcohol wordt er  niet verkocht, er zijn genoeg gezellige plaatsjes op wandelafstand waar dat wel kan.   


Er staan vrijwilligers van het Boekenruilrek aan het boekenrek. Er is ook een geef/neem kast. Er liggen flyertjes van Lets Sint-Niklaas met enkele leuke activiteiten. In de zaal achteraan heerst er wat zenuwachtigheid. Het is open repetitiemoment voor het  maandelijkse vrije podium van zaterdagavond, met onder andere Out Of My Box en enkele pupillen van de Rockstal die hun talent komen showen. Boven in de galerie zijn een aantal bezoekers de nieuwe kunstwerken aan het bekijken. Ja, echte kunst en betaalbaar, want te huur voor iedereen, met sociaal tarief in de artotheek van Galerie Wulder. Voor de artotheek wordt er samengewerkt met Kunst in Huis. Intussen wordt er een tafel klaargezet voor het maandelijks potluckbuffet.


Een aantal bezoekers van de Galerie, noem ze gerust Wulderlingen, heeft de Critical Mass terug in het leven geroepen. Na afloop van de fietstocht is er een potluckbuffet in Galerie Wulder, waar nieuwe plannen kunnen gesmeed worden of er mooie fietsroutes worden uitgewisseld.  De barmedewerkers, vrijwilligers en werknemers van het sociale economieproject, staan paraat.  Er komt er een groepje mensen binnen die een ontspannen Yogalesje hebben gevolgd bij een Letser. Ook zij sluiten aan bij de Potluck. Na afloop van de Potluck wordt de overschot opgehaald door VLOS. Volgende week is het Afghaanse cultuuravond in Galerie Wulder, in samenwerking met VLOS en Bonangana.


DIT IS EEN FICTIEF SCENARIO! ER STAAN ENKELE GEKENDE ORGANISATIES BIJ, DIE WE NOG NIET HEBBEN KUNNEN CONTATEREN, MAAR DAT STAAT ABSOLUUT OP ONS TO DO LIJSTJE! ALS JE GRAAG DE NAAM VAN JOUW VERENIGING OF ORGANISATIE WIL INPASSEN, GRAAG! NEEM CONTACT MET ONS OP!

Dit is een tijdelijke site ontworpen door Debby Vercauteren -  Ergens na pasen 2020 komt de nieuwe site er aan!